Angličtina pro děti

Angličtina pro děti

Záleží samozřejmě na věku dítěte, jde-li o menší skupinu, i na její skladbě. Individuální výuka je u dětí samozřejmě možná, ale učení v menší skupině či páru je pro ně vždy schůdnější. Může jít o sourozence různého věku, dívky, chlapce, mix. Podle toho je hodina vedena.

Chlapci jsou obecně soutěživější, dívky hovornější, ale to nemusí platit stoprocentně. Základem je vedení dětí k přirozené komunikaci. Lektor s nimi mluví výhradně anglicky (stejně jako s rodiči, jsou-li děti přítomny), to je dobrá zásada, neboť děti, chtějí-li komunikovat, hledají anglická slova… Hodina se obvykle skládá z her, ať už klasických či situačních (role playing, mingling), soutěží, ale i více či méně řízených rozhovorů. Témata záleží nejen na věku, ale i zájmech dítěte.

 

Angličtina pro nejmenší

Čím menší dítě, tím rychleji se učí. Výhodou je, když je již alespoň odkojené:-) Děti si musí při výuce hrát, to platí o těch odrostlejších, a o těch nejmenších dvojnásob. Hrajeme si naprosto dle naší (jejich) libovůle. To ale neznamená, že se přitom neučí, naopak, stačí si s nimi u toho povídat (či zprvu na ně mluvit.)

Ceník

Individuální hodina (45 minut)

1 vyučovací hodina týdně350 Kč
2 a více vyučovacích hodin týdně300 Kč

Skupinová výuka (45 minut)

2 studenti200 Kč
3 studenti150 Kč
4 studenti125 Kč
5 studentů110 Kč
6 a více studentů100 Kč

Firemní výuka (60 minut)

1-3 studenti
500 Kč
4 a více studentů600 Kč