Angličtina pro samouky

Můžete se učit sami? Bez jisté zpětné vazby a přímé komunikace s někým si nemůžete nikdy ověřit, jak na tom skutečně jste. Jste-li ovšem dostatečně cílevědomí a víte, jak se učit (jste správně vedeni) a čas od čadu si pokrok ověříte, lze i touto metodou dosáhnout pozoruhodných výsledků.

 

Metoda

Konzultace se zkušeným lektorem, který je schopen vás vést tím, dá se říct jediným, správným směrem a zároveň ověřit vaše nabyté znalosti či spíše jazykové dovednosti, ať už jde o mluvení (rozhovor), porozumění (na základě krátkého poslechového materiálu), čtení (porozumění textu), popřípadě i psaní (rozbor předem zpracovaného textu).

 

Ceník

Individuální hodina (45 minut)

1 vyučovací hodina týdně350 Kč
2 a více vyučovacích hodin týdně300 Kč

Skupinová výuka (45 minut)

2 studenti200 Kč
3 studenti150 Kč
4 studenti125 Kč
5 studentů110 Kč
6 a více studentů100 Kč

Firemní výuka (60 minut)

1-3 studenti
500 Kč
4 a více studentů600 Kč