Jak se naučit anglicky

Čím přirozeněji, tím lépe

Tajemství zvládnutí cizího jazyka je celkem prosté, ačkoli mnoha lidem připadá možnost naučit se jazyk spíše jako „mountain to climb“. Ale to proto, že se nikdy neučili tím správným způsobem (nebo se správným učitelem, mohl bych pyšně dodat:-))

Odpověď mi dala má praxe, která je celkem bohatá, mohl bych říct dlouhá, ale to by znělo, jako že je mi sto šedesát, a to zdaleka není, i když už za pár (desítku) let budu muset dodávat, že jsem mladý hlavně duchem:-)). Měl jsem tu čest učit opravdu nejrůznější věkové a profesní skupiny lidí, a to rozličné úrovně jazykové znalosti. Vyzkoušel jsem nespočet metod, dá se říct, že je zkouším pořád, protože mám rád změnu, a hlavně nejsem s výsledky své práce nikdy stoprocentně spokojený, a to mě žene objevovat a vymýšlet nové a nové způsoby výuky.

Ale k věci. Jak se naučit anglicky? Jak jsem řekl, je to prosté, učit by se člověk měl, tak jako se učil svou rodnou řeč. Totiž mluvit, a to hned od první hodiny. Přirozeně, že na začátku hlavně nasloucháte, nejen učiteli, ale doma, dnes není problém narazit na zdroj angličtiny, ne učebnicové, ale přirozené, filmy, seriály, zprávy, talk-show, youtube atd., existuje i mnoho dobrých výukových materiálů… A je na učiteli, aby strukturoval hodinu tak, že se od strohých počátečních reakcí na řízené otázky naučíte reagovat obšírněji, krok za krokem, jak se vaše znalosti, slovní zásoba rozšiřuje. Je dobré se slovní zásobu aktivně učit, ale to zase nejlépe funguje mluvením.

A gramatika? Osvojíte si ji opět jedině mluvením. Ano, bystré hlavy jsou schopny se ji doslova „naučit“, ale samo její požívání jde i pro ně velmi šroubovaně a ztěžka… Věřte mi, mám s tím opravdu bohaté zkušenosti. A funguje to stejně pro děti jako pro dospělé. Dětský mozek je jen více náchylný k učení, jak všichni víme. Děti se navíc učí přirozeněji. Nesnaží se mluvit za každou cenu. Více poslouchají. And když jsou „ready – they will shoot“:-)