Individuální výuka angličtiny

Nejintenzivnější , ale také nejefektivnější způsob učení. Scházíte se s lektorem face to face, veškerý čas je váš, takže při vhodně strukturované hodině, mluvíte prakticky celou dobu. Nevýhodou je cena, která ale klesá při vyšší poptávce hodin týdně (či v kuse).

 

Metody

Angličtina pro dospělé

Metoda výuky je prostá, navodím téma, pokud možno blízké vašemu naturelu, čím všednodennější, tím pro výuku jazyka lépe. Na druhou stranu svět je plný velmi zajímavého dění, ale i kuriozit, a já to vše sleduji:). Nebo ještě lépe téma přinesete do hodiny vy sám(a), nebo vyplyne (to je úplně nejlepší), a pak už jej jen rozvíjíme či směrujeme. Čím méně mluvíte, tím více kladu otázek, a naopak. Pokrok roste s ochotou mluvit, jste-li výřeční je to vždy velká výhoda pro studium jazyka. Ale to je můj job, abych vám ‚rozvázal jazyk‘:-)

Výstupem pro vás budou mnou vedené poznámky, pokud je budete vhodně používat, odnesete si přesně tu slovní zásobu, kterou potřebujete. Z hodiny též můžete obdržet zvukový záznam, který usnadní Vaše samostudium. Úkoly (velmi praktické, a tím pádem i zábavné) vám budou zadávány na přání. Najdete-li vůli a čas pracovat doma, zejména budete-li angličtinu doma poslouchat (filmy, seriály, podcasty či přímo poslechové učební materiály s vaší angličtinou udělají zázraky), pokrok je samozřejmě mnohem dynamičtější.

 

Angličtina pro děti

Záleží samozřejmě na věku dítěte, jde-li o menší skupinu, i na její skladbě. Individuální výuka je u dětí samozřejmě možná, ale učení v menší skupině či páru je pro ně vždy schůdnější. Může jít o sourozence různého věku, dívky, chlapce, mix. Podle toho je hodina vedena. Chlapci jsou obecně soutěživější, dívky hovornější, ale to nemusí platit stoprocentně. Základem je vedení dětí k přirozené komunikaci. Lektor s nimi mluví výhradně anglicky (stejně jako s rodiči, jsou-li děti přítomny), to je dobrá zásada, neboť děti, chtějí-li komunikovat, hledají anglická slova… Hodina se obvykle skládá z her, ať už klasických či situačních (role playing, mingling), soutěží, ale i více či méně řízených rozhovorů. Témata záleží nejen na věku, ale i zájmech dítěte.

 

Angličtina pro nejmenší

Čím menší dítě, tím rychleji se učí. Výhodou je, když je již alespoň odkojené:-) Děti si musí při výuce hrát, to platí o těch odrostlejších, a o těch nejmenších dvojnásob. Hrajeme si naprosto dle naší (jejich) libovůle. To ale neznamená, že se přitom neučí, naopak, stačí si s nimi u toho povídat (či zprvu na ně mluvit.)

 

Ceník

Individuální hodina (45 minut)

1 vyučovací hodina týdně350 Kč
2 a více vyučovacích hodin týdně300 Kč

Skupinová výuka (45 minut)

2 studenti200 Kč
3 studenti150 Kč
4 studenti125 Kč
5 studentů110 Kč
6 a více studentů100 Kč

Firemní výuka (60 minut)

1-3 studenti
500 Kč
4 a více studentů600 Kč